KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden 


Lokalplan 115
Energioplysninger
Byggeforeningsenergi
Indre Bys Lokaludvalg
Østerbro historie
TrafikforeningWebersgade
Voldmestergade historie

Høyensgade
Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
Nyboderkvarteret
Oxford Allé
Søborg ParkSitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
09/10 2014 07:44:01

Forsiden 


Velkommen til Kartoffelrækkerne - her set fra Sortedam Dosseringen

Nyheder9. oktober 2014

Mødet om fibernet i Kartoffelrækkerne var velbesøgt.
Der var absolut stemning for at der arbejdes videre med planerne.

SEAS' fibernetfirma har nu skiftet navn til Fibia.

Fibia skal nu se nærmere på de praktiske muligheder for at få kablerne ført frem til de enkelte huse (og til de enkelte lejligheder i de opdelte huse).

Når de tekniske problemer er afklarede, vil der komme tilmeldingsskrivelser ud til alle. Det bliver sandsynligvis lidt efter nytår.

Der skal være en forhåndstilslutning på 60 % for at projektet kan gennemføres.


20. september 2014

Tilbud om fibernet i Kartoffelrækkerne

SEAS har givet et  tilbud på installation af fiber til det enkelte hus i Kartoffelrækkerne med mulighed for telefon-forbindelse, internet-forbindelse og tv-pakke. Telefon-forbindelse, internet-forbindelse og tv-pakke forudsætter installation af fiber, der til gengæld installeres uden omkostning for den enkelte. En aftale med SEAS er IKKE en fælles aftale – det er en individuel aftale. SEAS indgår ikke aftaler der binder den enkelte i mere end 6 måneder. Men for at gå i gang med at grave vil SEAS gerne have en betydelig tilmelding af husstande, der altså binder sig i 6 måneder til telefon, internet og/eller tv-pakke. Installation kan i givet fald gennemføres i løbet af 2015.

Yderligere information om tilbuddets indhold og om priserne kan hentes her: Tilbud fibernet  (OBS filen er på 5,9 mb)

Det er Flemming Holck, Wiedeweltsgade 32, der har indhentet tilbuddet.

Den 8. oktober 2014 kl. 20.00 afholdes der møde om sagen på Bordings Friskole i Øster Søgade

Martin Nørregaard Hansen fra SEAS vil informere om tilbuddet og svare på spørgsmål. 

Alle er velkomne. 

Du er også meget velkomne til at informere og invitere andre interesserede fra Kartoffelrækkerne.

Af hensyn til bookning af lokale vil det være rart om du tilmelder dig hos  Flemming på denne mailadresse :  fibernet.kartoffel@gmail.com

Alle er velkomne også uden forhåndstilmelding.

Hvis mødet forløber positivt kan næste trin være at informere yderligere i de enkelte gader og at forberede en procedure for tilmelding til projektet.


15. september 2014

Få gratis klimatilpasningstjek af din bolig

Ordningen med, at man kan få et gratis tjek af boligen er blevet permanent fra den 1. september 2014.

Følg linket for nærmere oplysninger og for at finde adressen på et firma, der foretager disse tjek.

http://www.kliatilpasning.dk/borger/faa-gratis-klimatilpasningstjek-af-din-bolig.aspx


15. september 2014

På fredag den 19. september åbner busruten og museumshaven

Der finder to store begivenheder sted for byen fredag d. 19. september. Begivenheder der også har betydning for os og vores nærområde.

Den nye busrute mellem Nørreport og Ryparken åbnes kl 12 af Overborgmester Frank Jensen, Transportminister Magnus Heunicke og Movias formand Thomas Gyldal Petersen. Første tur kører fra Hans Knudsens Plads kl. 12.

Museumshaven foran Statens Museum for Kunst indvies kl 15-18 med taler kl. 15.30 af Kulturminister Marianne Jelved, Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og Museumsdirektør Mikkel Bogh.


21. maj 2014

Hvordan skal  søerne se ud i fremtiden?

Invitation til arrangement langs søerne søndag den 22. juni kl. 11 - 15

Skal der være mere leg og motion ved Søerne, mere lys eller mere grønt? 

Skal man kunne komme tættere på  vandet - måske ligefrem bade? eller skal søerne se ud som nu, bare i bedre stand?

Kom og gi’ dit bud på, hvordan De indre Søer skal udvikles fremover søndag den 22. juni - langs Søerne på siden uden biler.

Her vil der være boder, hvor du kan høre mere om kommunens arbejde med at udvikle Søerne og selv komme med idéer til, hvad der skal ske med  dem i fremtiden.

Udviklingsplan for søerne

Københavns Kommune arbejder på en udviklingsplan for søerne, som kan danne ramme for områdets udvikling i fremtiden. Ved open air borgermødet kan alle komme med forslag til, hvad søerne skal byde på fremover. Forslagene danner baggrund for et idékatalog, som sammen med interviews og workshops skal give input til den endelige plan.

 

Open air borgermødet afholdes i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro,

Nørrebro Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Vesterbro Lokaludvalg, Østerbro

Lokaludvalg og Danmarks naturfredningsforening. 

Der er også kommet invitation til en fotokonkurrence – indsend dit foto senest søndag den 29. juni.

 Hverdag i  Indre By

Du skal med dit billede udtrykke, hvad der  kendetegner din hverdag i Indre By. Derudover kan dit  billede fokusere på det daglige liv, som udspiller sig blandt beboerne i Indre By og vise elementer, man  normalt ikke ser i Indre By.

Der er præmier til de tre bedste billeder.

Læs mere på indrebylokaludvalg.kk.dk

Hvilket liv udspiller  sig bag Indre Bys facader?

Hvordan er det  at bo i Indre By?

Hvilke hemmeligheder gemmer bydelen på?  

Tag et billede af din  hverdag i Indre By og få det udstillet på metrohegnet

Send dit billede til

indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

senest søndag d. 29. juni 2014.


8. maj 2014

Kom og få indflydelse på Københavns udvikling

Københavns Kommunes Økonomiudvalg har udarbejdet en ”Kommuneplanstrategi 2014 – Den sammenhængende By”, som lige nu er i intern høring, bl.a. hos lokaludvalgene. Her præsenteres de overordnede mål og indsatser for de kommende års udvikling i København. Kommuneplanstrategien er således et styringsredskab for udviklingen og udarbejdelse af kommuneplaner. Indre By Lokaludvalg afholder debatmøde og borgermøde for at få input til høringssvar om ”strategien” tirsdag d. 13. maj kl. 19 i Billedsalen, Bethesda, Rømersgade 17. Se også http://www.indrebylokaludvalg.kk.dk/29. april 2014

Der er netop nedsat et Parkbrugerråd, der skal udarbejde en udviklingsplan for søerne og søbredden.
Kartoffelrækkernes repræsentant modtager gerne indspark og forslag på mail: Ingolf@ibus.dk

Næste møde afholdes den 26. maj 2014.

Der er nedsat en støjgruppe.

Der er udskrevet en foto konkurrence: De bedste billeder til udsmykning af plankeværkerne omkring Metrobyggerierne.

Se videre på siden Fra Lokaludvalget

29. april 2014

Sommeren er på vej, og det betyder, at det snart er på tide at sommerlukke for fjernvarmen.

Ved at sommerlukke sparer du på pengene og bidrager til at mindske klodens opvarmning.

Se her, hvordan du lukker for sommervarmen: http://sommerluk.dk


28- marts 2014

Kartoffelrækkernes loppemarked afholdes lørdag den 14. juni 2014

Torben Dan Pedersen fra Høyensgade er også i 2014 tovholder for arrangementet.


28. marts 2014

Generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade blev afholdt onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 på Bordings Friskole i Øster Søgade. Se referatet.

24, marts 2014

Brænderøg kan være farlig
kartoffelraekkerne.dk har modtaget følgende fra Ida i Hallinsgade:


Download materialet som pdf.

Materialet er gengivet efter aftale med: LOB - Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening


marts 2014

Vigtige oplysninger:

Afløbsinstallationer under forhaverne

Der findes et sandt virvar af afløbsinstallationer under forhaverne. En del af disse er kommunale, en anden del er private. I mange tilfælde deler man installationer med naboerne.
Se nærmere ved at klikke her

Skybrudsundersøgelse

På generalforsamlingen i marts 2013 fremlagde ingeniør Ebbe K. Andersen sin undersøgelse af en lang række forhold i forbindelse med skybrud som det, vi oplevede den 2. juli 2011.

Se materialet ved at klikke her: Skybrudsundersøgelse 2013

Forhaverne skal hegnes med et for kvarteret passende hegn.

Københavns Kommune har sendt deres beskrivelse af hvad der forstås ved "et for kvarteret passende" hegn

Se nærmere ved at klikke her

Nyt fra opslagstavlen

 

 


Se alle opslag 


 

 

 

 

 

Kartoffelraekkerne.dk ønsker at fremme den interne debat om væsentlige emner af betydning for hele Østervold Kvarter.
Du kan deltage ved at sende et indlæg til opslagstavlen. Du kan også sende dit bidrag pr. mail til webredaktøren.